»
چهارشنبه 2 مرداد 1398 شمسی
Wednesday 24 July 2019 GMT
چهارشنبه 17 اسفندار ما 1592 دیلمی
  منوی اصلی
Skip Navigation Links
درباره ديلمستانExpand درباره ديلمستان
چند رسانه ايExpand چند رسانه اي
زبان Expand زبان
سايت بره سر
الموت من
در سياهكل
منجيل نيوز
لوشان
رودبار آنلاين
شكوفه هاي زيتون
شميران
البرز
سولقان
كن
رودسري ها
طالقان
اشكور
نواي رودبار
 
   شرح مطلب
 دنيا هلاچينه مونه
سيف اله باقريها كليشمي(وارش) , شنبه 29 دی 1397 ساعت 12:16

 ديلمي


1:دنيا هلاچينه مونه....


هاچين و واچينه مونه...


2:ولگ مونه داري سده(سر ده)


پاييزه روزون کاليه


رسم اوني شي کال کاليه


3:دنيا وچه ي داده مونه


گرمش و مه ي باده مونه


4:ورف مونه  واره يه چول


آوه بوا  وازي بوچول


5:واش مونه ليکي دله


گاو دکونه خيکي دله


6:نما اوني هچ هچيه


دامادونه رچ دچيه


7:سواره به اونه تو رو(روي،ري)


دلي مين اونه  وورو


8:دنيا او چومباله مونه(چومبالا مونه


زرج،ووشوم،داله مونه(دالا مونه


9:يه رو تو رستي اونه گل(gal


يه رو ببي تو گل به گل...


10:دونيا رومه، ماله مونه(مالا مونه


بيلي کو مين تاله مونه(تالا مونه


11:واراکوني يه رو تي شي


صباحينوم نني کي شي


12:يه رو سره دي اونه گل


يه رو ببي تو گل به گل


برگردان به پارسي


1:دنيا مانند تاب ميماند و بازي جمع کردن پا و دراز کردن پا...


2:مانند برگ است روي درخت، روزهاي پاييز ميريزد و رسمش بازي درآوردن است.


3:دنيا مانند گريه کردن بچه است  و مانند باد جنوبي و مه باد سرد شماليست.


4:مانند برف است که بي وقفه ميبارد و وقتي آب ميشود بازي تمام ميشود.


5:مانند علف است که در انباري هست  و گاو داخل شکمش ميريزد.(ليک يا لوک سوراخي در پشت بام که انبار علف در آنجا بود)


6:ظاهرش همين طور الکيست و مانند نوعروسيست که دامادهايش را مرتب در صف نگه داشته است.


7:عزيزم تو بايد بر آن چيره شوي و از دلت حب دنيا را بيرون بريزي...


8:دنيا مانند چوب بزرگ الک دولک است(چومبال)


به کبک بلدرچين و عقاب مي ماند .


9:يک روز تو اورا ميفرستي در ميدان بازي(gal)


و يک روز خودت از ميداني به ميداني ميروي....gal be gal شدن...


10دنيا مانند رمه گوسفندان مي باشد و درون کوزه شير يا تال شير را مي ماند.


11:يک روز همه ي شير ها مال تواند و صبح فردا نميداني براي کيست.


12:يک روز او را ميفرستي در ميدان(ميدان بازي،کنايه از چيره شدن)  و يک روز خودت از ميداني به ميداني ميروي(دنيا بر تو چيره ميشود)


برگردان واژه ها:


تال=ظرف شير


بيلي کو=ظرف هايي گلي درگيلان که دسته دارد و ماست در آن ريخته تا دوغ و کره بگيرند.


چوري=ظرف مسي دوشيدن شير


*امي لفظي مين هلاچينا مونه همو هلاچينه مونه هسته...""

   نظرات   ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :   (الزامی) 
پست الکترونیکی :   
وب سایت :   
متن نظر :   
    info@deilamestan.com   
  ديگر مطالب
نقش برخي مديران در زمين خواري لاهيجان
تصاويري از روستاي ديلمي نشين نوجان، استان البرز
رودبار، نجات زيتون، نجات زندگي
جشنواره ملي گلدهي سوسن‌چلچراغ در داماش
بسوي سرزمين گيل و ديلم و تالش، 140 سال پيش
طبيعت منطقه ديلمي نشين طالقان
آسيب به طبيعت درياچه ويستان بره سر
بهار از چشم پنجره
طبيعت شهر بره سر مركز بخش خورگام رودبار زيتون و دامنه هاي پيرامونش
درياي ديلم يا ديلمستان ، نامي كهن براي خزر
درياچه توريستي ويستان (وي يستان)، بره سر خورگام رودبار گيلان
طبيعت بهاري روستاي نوده خورگام رودبار زيتون