»
دوشنبه 28 اردیبهشت 1397 شمسی
Monday 21 May 2018 GMT
دوشنبه 13 ديا ما 1591 دیلمی
  منوی اصلی
Skip Navigation Links
درباره ديلمستانExpand درباره ديلمستان
چند رسانه ايExpand چند رسانه اي
زبان Expand زبان
سايت بره سر
الموت من
در سياهكل
منجيل نيوز
لوشان
رودبار آنلاين
شكوفه هاي زيتون
شميران
البرز
سولقان
كن
رودسري ها
طالقان
اشكور
نواي رودبار
 
   شرح مطلب
 ميرزا کوچک خان جنگلي
مهدي اميري نظري برسري , جمعه 12 آذر 1389 ساعت 5:36


زندگينامه


ميرزا يونس معروف به ميرزا كوچك فرزند ميرزا بزرگ، اهل رشت، در سال 1259 شمسي، ديده به جهان گشود. سال هاي نخست عمر را در مدرسه ي حاجي حسن واقع در صالح آباد رشت و مدرسه ي جامعه آن شهر به آموختن مقدمات علوم ديني سپري كرد.


در سال 1286 شمسي، در گيلان به صفوف آزادي خواهان پيوست و براي سركوبي محمدعلي شاه روانه ي تهران شد.

هم زمان با اوج گيري نهضت مشروطه در تهران، شماري از آزادي خواهان رشت كانوني به نام «مجلس اتّحاد» تشكيل دادند و افرادي به عنوان فدايي گرد آوردند. ميرزا كوچك خان كه در آن دوران يك طلبه بود و افكار آزادي خواهانه داشت به مجلس اتحاد پيوست. در سال 1289 شمسي، در نبرد با نيروي طرفدار محمد علي شاه در تركمن صحرا شركت داشت و در اين نبرد زخمي و چندي در بادكوبه در يك بيمارستان بستري گرديد. در سال 1294 شمسي، به جاي «مجلس اتّحاد» «هيأت اتّحاد اسلام» از يك گروه هفده نفري در رشت تشكيل گرديد. بيشتر افراد اين گروه روحاني بودند ميرزا كوچك خان عضو مؤثّر آن بود. اين هيأت هدف خود  را خدمت به اسلام و ايران اعلام كرد و به زودي ميرزا كوچك خان رهبري هيأت را بر عهده گرفت. پس از اشغال نواحي شمالي ايران از سوي روسيه ي تزاري، هيأت اتّحاد اسلام به مبارزه با ارتش تزار پرداخت و يك گروه مسلح به عنوان فدايي تشكيل داد و روستاي كسما را در ناحيه ي فومن مركز كار خود قرار داد و در آن جا سازمان اداري و نظامي به وجود آورد. هيأت اتّحاد اسلام، پس از چندي به كميته ي اتّحاد اسلام تبديل شد و اعضاي آن به 27 نفر افزايش يافت و رهبري كميته را ميرزا به عهده گرفت و تا پايان سال 1296 شمسي، بخش وسيعي از گيلان و قسمتي از مازندران، طارم، آستارا، طالش، كجور و تنكابن زير نفوذ كميته درآمد. اين كميته «نهضت جنگل» و «حزب جنگل» نيز ناميده شده است.


فعاليتهاي نظامي نهضت جنگل


در فروردين 1297، فداييان نهضت جنگل، پس از چند درگيري با نيروهاي انگليسي مواضع مهم راه رشت – منجيل را در اختيار خود گرفتند. در خرداد 1297، نيروي «كلنل پيچرا خوف» افسر روسي كه قصد بازگشت از ايران را داشت با«ژنرال دانسترويل» انگليسي كه او نيز مي خواست از طريق انزلي به بادكوبه برود هم پيمان شدند و نيروهاي روسي در منجيل با فداييان «كميته ي اتحاد اسلام» به نبرد پرداختند، در حالي كه زره پوش ها و هواپيماهاي انگليس هم براي كمك به او به حركت درآمده بودند. «پيچراخوف» راه منجيل تا رشت و انزلي را گشود و پس از گشوده شدن اين راه، نيروهاي انگليسي در دو طرف راه مستقر شدند. در اين ميان نيروي «كميته ي اتحاد اسلام» رشت را تصرف كرد، امّا پس از ده روز نيروهاي انگليسي به كمك زره پوش ها و هواپيماها رشت را تسخير نمودند. در 27 مرداد 1297، ميان نمايندگان كميته ي اتحاد اسلام با نمايندگان انگليس در رشت قراردادي امضا شد. امضاي اين قرارداد چنان اختلاف نظر پديد آورد كه ميرزا كوچك خان به ناچار انحلال كميته ي اتحاد اسلام را اعلام داشت و كميته انقلابي گيلان را تشكيل داد. شماري از سران كميته اتحاد اسلام كناره گيري كردند و شماري از افراد تندرو در كميته ي انقلابي گيلان عضويت يافتند.


براي از بين بردن نهضت جنگل، وثوق الدوله در بهمن 1297، به وسيله ي سيد محمد تدين پيام صلحي براي كوچك خان رهبر نهضت فرستاد و از او خواست كه نيروي مسلح خود را در اختيار دولت قرار دهد، ميرزا نپذيرفت. وثوق الدوله در 18 اسفند 1297، تيمور تاش را با اختيارات تام به استانداري گيلان فرستاد و در خرداد 1298، كلنل «استاروسلسكي» فرمانده ي نيروي قزاق با اختيارات تام، مأمور سركوب نهضت گيلان شد. در عمليات تسخير رشت توپخانه و هواپيماهاي نظامي انگليس هم شركت داشتند. پيش از حمله ي «كلنل تكاچينكف» از تهران نامه ي تأمين براي ميزرا نوشتند، ولي ميرزا نپذيرفت و پس از درگيري هاي فراوان عده اي از سران نهضت از جمله دكتر حشمت كه پزشك بود و به واسطه ي خدمات پزشكي محبوبيت زيادي در لاهيجان كسب كرده بود و در آن جا يك گروه چند صد نفري به نام «نظام ملي» گرد آورده بود، تسليم نيروي دولتي در رشت شد. نيروهاي دولتي تصميم گرفتند، او را به واسطه ي نزديك بودن به ميرزا آزاد كرده تا او ميرزا را ترغيب به تسليم كند و اگر موفق شد يا نشد خود را پس از ده  روز معرفي نمايد، امّا دكتر حشمت، پس از بازگشت به لاهيجان دچار ترديد شد و چون بازگشت او به تأخير افتاد، يك گردان مأمور دستگيري او شد. او با گردان دولتي درگير و شماري از افراد «نظام ملي» كشته شدند و دكتر حشمت دستگير و در دادگاه نظامي در 4 ارديبهشت 1298، محكوم به اعدام شد.


نهضت جنگل و رهبران انقلاب اکتبر روسيه


جنگلي ها در دوران تزارها قيام خود را آغاز و به مخالفت با آنان پرداختند، امّا در آغاز پيروزي انقلاب اكتبر، روابط جنگلي ها با روس ها حسنه شد. پس از چندي روس ها سياست خود را تغيير و از حمايت نهضت جنگل دست كشيده و سرانجام به آن خيانت كردند.


در 28 ارديبهشت 1299 شمسي، ارتش سرخ تحت عنوان سركوبي به اصطلاح ضدّ انقلابيون وارد بنادر انزلي و غازيان شد. نهضت جنگل كه حضور نيروهاي بيگانه در خاك كشور برايش قابل تحمل نبود و حضور آنان را به زيان استقلال ايران مي ديد، اسماعيل آقا جنگلي خواهرزاده ي ميرزا را به عنوان نماينده به ديدار فرمانده ي ارتش سرخ فرستاد. وي قبل از هر سخني سراغ ميرزا را گرفت و تمايل شديد خود را براي ديدار با او اعلام كرد. بنابراين ميرزا در رأس هيأتي به انزلي رفت و در آن جا با فرمانده ي ارتش سرخ ديدار و مذاكره كرد و نسبت به چند موضوع توافق كلي حاصل شد.


اعلام حکومت جمهوريپس از توافق جنگلي ها با روس ها، سران نهضت به رشت آمدند و در اين شهر اعلام حكومت جمهوري كردند. آنان ضمن انتشار اعلاميه اي با عنوان «فرياد ملت مظلوم ايران از حلقوم فداييان جنگل» به مفاسد دستگاه حاكمه ي ايران و جنايات انگليسي ها اشاره كردند. و در پايان نظريات خود را به شرح ذيل اعلام داشتند:

1-    جمعيت انقلاب سرخ  ايران، اصول  سلطنت را ملغي  كرده،  جمهوري را رسماً اعلام مي نمايد.

2-    حكومت موقت جمهوري، حفاظت جان و مال عموم اهالي را به عهده مي گيرد.

3-    هر نوع معاهده و قراردادي را كه قديماً و جديداً با هر دولتي منعقد شده است، لغو و باطل مي شناسد.

4-  حكومت موقت جمهوري، همه ي اقوام بشر را يكي دانسته، تساوي حقوق درباره ي آنان قائل است و حفظ  شعاير اسلامي را از فرايض مي داند.


کودتاي حزب عدالت


پس از ورود ارتش سرخ به ايران، چند تن از اعضاي حزب كمونيستي عدالت باكو نيز از روسيه وارد گيلان شدند. اين افراد در رشت دست به تشكيل حزبي به نام «عدالت» زدند و رفته رفته، ضمن برگزاري اجتماعات و سخنراني ها، عملاً موارد توافق شده ميان جنگلي ها و روس ها را زير پا گذاشتند و تبليغاتي را عليه ميرزا آغاز كردند. ميرزا در تير 1299، معترضانه رشت را ترك كرد و اعلام كرد تا زماني كه حزب عدالت از كارهاي خلاف و حمله به اسلام و تبليغ كمونيسم دست بر ندارد به رشت باز نخواهد گشت. به دنبال اين حادثه اعضاي حزب عدالت كه بعضي از آنان همچون احسان الله خان و خالو قربان قبلاً از دوستان نزديك ميرزا بودند، درصدد بر آمدند كودتايي را انجام دهند كه  طرح آن را قبلاًٌ ريخته بودند. نقشه ي كودتا اين بود كه ميرزا يا بايد كشته شود و يا دستگير و از رهبري انقلاب كنار رود. ميرزا كه تا حدي از هدف اعضاي حزب و نقشه ي خائنانه ي آنان مطلع شده بود، به جنگل رفت و در اين درگيري ها بسياري از جنگلي ها دستگير يا كشته شدند.


شکست نهضت و شهادت ميرزا کوچک خان جنگليپس از تسليم خالو قربان، نيروهاي دولتي وارد رشت شدند و چون مذاكرات صلح با جنگلي ها به نتيجه نرسيد، نيروهاي دولتي به تعقيب جنگلي ها پرداختند. برخي از نيروها متفرق، برخي تسليم و تعدادي نيز كشته شدند. با چنين وضع سخت و دردناكي ميرزا در سرماي شديد زمستان از همسرش خداحافظي كرد و در اعماق جنگل عقب نشست تا بتواند نيروهاي پراكنده را در فرصت مناسب جمع آوري و سازماندهي كند. امّا در اثر سرما مرگ به سراغش مي آيد. روزنامه ي جنگل ارگان نهضت درباره هدف نهضت چنين نوشته است:(1)

«ما قبل از هر چيز طرفدار استقلال مملكت ايرانيم. استقلال به تمام معناي كلمه، يعني بدون اندك مداخله ي هيچ دولت اجنبي، [و طرفدار] اصلاحات اساسي مملكت و رفع فساد تشكيلاتي دولتي، كه هر چه بر سرايران آمده از فساد تشكيلات است. ما طرفدار يگانگي عموم مسلمانانيم. اين است نظريات ما كه تمام ايرانيان را دعوت به هم صدايي كرده، خواستار مساعدتيم.»

رهبر نهضت جنگل يك روحاني و مرد دين بود. او انقلاب جنگل و همه ي مظاهر آن را از دريچه ي انديشه هاي سياسي كه از اسلام آموخته بود، مي نگريست. او يك باره دست به قيام مسلحانه نزد، همه ي راه ها را آزمود و پس از يأس وارد عمل  و مردانه پا به صحنه ي كارزار نهاد.

او شاهد به توپ بسته شدن مجلس شوراي ملي، توسط محمد علي شاه و تحصن علما در سفارت عثماني بود. او به اميد نجات مشروطه به مجاهدين پيوست و در فتح قزوين شركت كرد و با مشاهده ي اعمال خلاف بعضي از مجاهدين به موطن خود رشت بازگشت، اما بار ديگر به مجاهدين پيوست و در فتح تهران شركت نمود و با قواي استبداد جنگيد.

علي رغم تلاشي كه در تحريف چهره ي ميزرا به عمل آمده، به شهادت تاريخ، وي از مجاهدان مشروطيت و از هواداران جناح اعتداليون مجلس و وفادار به اسلام بود. او سخت به اتحاد جهان اسلام عشق مي ورزيد. تاخت و تازهاي خارجي در صحنه ي سياست و اقتصاد كشور و سياست بازي عناصر منافق و خود فروخته، وضع آشفته گيلان و بي كفايتي دولتمردان، انگيزه هايي بود كه اين روحاني جوان، حساس و دلسوخته را به ميدان سياست و سپس به صحنه ي كارزار كشاند.

نخست در برابر استبداد محمد علي شاه ايستاد و سپس با شخصيت هاي با نفوذ تماس گرفت و در آخرين مرحله از تلاش خود سلاح به دست گرفت و در برابر نيروهاي بيگانه به مقاومتي جانانه پرداخت. او بارها در برابر مردم گيلان هدف از نهضت خود را احياي قوانين اسلام اعلام كرد و يادآور شد كه ميرزا كوچك هرگز اسلحه را از خود دور نمي كند، مگر وقتي كه مطمئن باشد، افراد ايراني از تجاوز متجاوزان بيگانه و ستمكاران داخلي مصون و از امنيت و رفاه برخوردار هستند.

پي نوشت:

1. روزنامه ي جنگل، سال اول، شماره ي 28، به نقل از انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن، عباسعلي عميد زنجاني، ص 370.آلبوم عکس ميرزا


ميرزاي جوان

سر بريده ميرزااعدام مبارزان جنگل به امر تيمورتاشآرامگاه ميرزا در سليمان داراب (رشت)شوراي انقلاب جنگل: از راست:1.معين الرعايا ،‌2.ميرزا،5.گائوك(هوشنگ)، 6. ميرصالح مظفرزادهامضا و مهر ميرزاسر بريده ميرزا در دستان يك قزاقرضا اسكستاني كه سرميرزا را از بدن جدا كردميرزا با دوتن از يارانش : اسماعيل جنگلي و سيد حبيب‌اله ‌خان مدنيچندتن از مجاهدان كرد كه به ياري برادران گيلا‌ني شتافتندديدار نماينده دولت مركزي (آذري ) با ميرزا كوچك‌خاننمايندگان اعزامي ميرزا به مسكو از راست:‌ميرصالح مظفرزاده و گائوك آلمانيمسئولا‌ن امور مالي و اداري جنگل از راست: پاپروسي، محمد اسماعيل مدير وجوهات، موسوي كسماييشهيد ميرزا کوچک خان جنگليميرزا و دکتر حشمتميرزا
ميرزا و همرزمان


تنديس ميرزا در ميدان شهرداري شهر رشتمنزل ميرزا کوچک خان جنگلي


قبل از بازسازيبعد از بازسازيديگر عکس ها:   نظرات

سينا مظفرزاده
شنبه 4 دی 1395 ساعت 8:42

افتخار ميکنم که از از نوادگان مير صالح مظفرزاده هستم.
ممنون از عکس هايي که گذاشتين

- Sina.mozaffarzadeh@yahoo.com


محسن شفيق يگانه
چهارشنبه 1 دی 1395 ساعت 7:51

با سلام وبا تشکر از عکس هاي زيبا
براي ميرزا و ياران شهيدش از خداي بزرگ طلب علو درجات ميکنم

-


سياهکلي
سه شنبه 3 اردیبهشت 1392 ساعت 22:43

دستتون درد نکنه

-


الهه نظري
سه شنبه 29 اسفند 1391 ساعت 1:34

باعرض سلام وخسته نباشيدخدمت شما و سلام ودرود به ميرزاکوچک خان جنگلي وياران باوفايش .فوق العاده بود .عکس هاومطالب خيلي جالب وتاثيرگذار بود ممنونم.

-


سلمان قاسمي نژاد - سياهكل
جمعه 8 دی 1391 ساعت 4:33

با سلام خدمت تهيه كنندگان اين مجموعه و تمام كساني كه در راه اعتلاي ارزشهاي معنوي جامعه از جمله شناساندن چهره هاي مبارز ملي و مذهبي تلاش مي كنند .
اميد است قشر جوان از مبارزات اين مرد راست قامت و مجاهد بعنوان قهرمان ملي ما درس گرفته و همواره در مسير پيروي از اسلام حركت نمايند .
ضمنا" افرادي كه به ناحق تهمتهايي در مورد انديشه ها و اهداف ميرزا كوچك خان به آن شهيد بزرگ مي زنند بدانند در جهان آخرت بايد پاسخگو باشند و بجاي اين كارها به نظرات امام خميني - مقام معظم رهبري - شهيد مدرس - ملك الشعراي بهار و آيت الله بهجت در مورد ميرزا مراجعه نمايند . به اميد سربلندي گيلان و ايران و اسلام

- www.salman.ghaseminejad@yahoo.com


سعيد بيراميان
جمعه 17 آذر 1391 ساعت 10:12

سلام وتشکر از اينکه قهرمانان ايران اسلامي را به روايت تصوير و قلم مي کشدو نسل جديد همچون ما را با آنان آشنا مي سازيد ان شااله موقع آمدن به شهر زيباي رشت از منزل اين قهرمان بازديد مي نماييم -شهر تبريز شهر قهرمانان تاريخ مثل ستارخان و باقرخان دارد که مقدم عزيزان را گرامي مي داريم

-


حسن فتحي پور
دوشنبه 13 آذر 1391 ساعت 9:38

باسلام وخسته نباشيد من امسال باخانواده به رشت امدم ولي يك تابلو راهنما براي رسيدن به قبر ميرزا درشهرنديدم لطفابانصب چندتابلو درنقاط مختلف شهر مسافرين وعلاقه مندان به اين مبارز گرانقدرراراهنمايي كنيد ضمنا ادرس خانه ميرزا رانيز درسايت قراردهيد باتشكر اززحمات شمادوست عزيز

- fathipoorh@yahoo.com


ليلا نقوي
دوشنبه 10 مهر 1391 ساعت 9:8

ممنون از وبلاگتون

- leila_ln62@yahoo.com


مصطفي
شنبه 11 شهریور 1391 ساعت 2:49

شهيدان زنده اند الله اکبر

-


آريان
شنبه 11 شهریور 1391 ساعت 2:47

بسيارزيبا. درود برکوچک جنگلي وتمام آزاد مردان

-


گل محمدي
سه شنبه 3 مرداد 1391 ساعت 22:9

سلام ممنون ازهمه چيز بعضي عکسهاروتاحال نديده بودم گيلاني هستم ودرمدرسه ابتدايي "سردارجگل "درس خوندم درکوي سردارجنگل زندگي کردم هيچ وقت عکس بزرگ ميرزا رو توي دفترازياد نميبرم روحش شاد دستتون دردنکنه حال وهواي ديگري دارم من اي دوست ........ مامديون اينچنين آزادمرداني هستيم

- pgolmohammadi@yahoo.com


رضا
جمعه 23 تیر 1391 ساعت 21:57

سلام هم مطلب وهم عکس جالب بود

-


زهير عائلي املشي
دوشنبه 12 تیر 1391 ساعت 22:42

سلام.
خيلي جالب بود.بعضي از عکس ها رو تابحال نديده بودم.

- a.zahir1983@gmail.com


حميد حق شنو
یکشنبه 7 خرداد 1391 ساعت 3:25

سلام بنده نقاشم از تمامي دوستان مي خواهم کمکم بکنند تا از حال وهواي جنگ ميرزا عکس برايم بفرستند .متشکرم .

- H_haghshano@yahoo.com


محمد.رضاخاني
شنبه 26 فروردین 1391 ساعت 7:13

سلام خسته نباشيدبسيار عالي انشالله شما سالم باشيد و روح ان شهيد شاد.دوران کودکي که طالقان بودم از همان دوران کاست کوچک جنگلي را خيلي گوش ميکردم وعاشقش بودم.خواننده ان مرحوم شوريده. .روحش شاد..

-


حامد لنگرودي
سه شنبه 4 بهمن 1390 ساعت 23:23

درود بر گيل و ديلم دورد بر ميرزا کوچک جنگلي و صد دورد بر دلير مردان گيلان و مازندران
دست همگي شما درد نکنه

- hamed_s810@yahoo.com


فاطمه هوشيار
پنجشنبه 8 دی 1390 ساعت 2:8

باسلام وخسته نباشيد واقعا ازتون ممنونم خيلي عالي بود

-


تيمسار آلي يانف
یکشنبه 4 دی 1390 ساعت 23:23

سلام ..ممنون از متن زيباتون..خدارو شکر که شما به فکر سردار جنگل هستيد..متاستفانه در کتب درسي دانش آموزان ديگر چيزي در مورد اين سرداران بزرگ نمي نويسند..به وب ما هم سري بزنيد

www.aipac.mihanblog.com -


شهياد
شنبه 5 آذر 1390 ساعت 23:33

سلام من گيلاني هستم عرق و تعصب خاصي به ميرزا دارم ار بچکي عاشقش بودم روح جوانمردي وايثار رو بايد از تاريخ پرسيد افتخار ميکنم به کوچک جنگلي که براي وطن وناموس ايران جون خودش رو فدا کرد نه به عنوان يک گيلاني به عنوان يک وطن پرست

-


رضا بسمل
دوشنبه 24 مرداد 1390 ساعت 22:29

من يه خوزستاني هستم، يه بختياري از نواده هاي سردار اسعد بختياري. اينقدر ميرزا کوچک خان ته دل من جا داره که حس مي کنم از نزديک مي شناسمش و بهم احساس غرور عجيبي ميده. واقعا وقتي عکسها رو ديدم بغض گلوم رو گرفت آرزو مي کنم پاينده باشي و اين سايت رو بهتر و بهتر نگه داري.
به ياد ميرزا،حشمت،پهلوون و نوچش و حتي جوزف اتريشي.....................
درود بر ارواح پاکشون

- besmel_reza@yahoo.com


الهه آقاجاني
دوشنبه 13 تیر 1390 ساعت 0:15

مظلو م و تنها"کسي که براي ديدن مزارش حتي بايد از تپه هاي دور بر آن بنگري"
(آلاله پشته).

-


آرش Edit man
جمعه 6 اسفند 1389 ساعت 22:59

سلام آقا مهدي خسته نباشي به روز نگه داشتن يه همچين سايت پر حجم و محتوايي كاري هست دشوار راستي2ماه پيش كه خدمتم تمام شد يه مستند درباره ميرزا ساختيم البته به سفارش جشنواره كيش خيلي دنبال بعضي از عكسهاي بالا بودم كه نبود خونه ميرزا رو هم كه بستند نمي زارن كسي بره تو چه برسه عكس بگيره اگه خواستي ميدم هاشم ازش بگير خيلي مخلصيم دلتنگ شما هستيم (ميرم تره نوگو چره) خدانكهدار

- arash_mipop@yahoo.com
پاسخ:
سلام آرش جان . حتما يك نسخه برام بفرست. ممنونم


حسين اشگي
دوشنبه 4 بهمن 1389 ساعت 1:57

سلام و خسته نباشيد
مي خواستم بدانم نقش مرحوم پيشه وري در نهضت جنگل چه بود .

-


امين كسمايي
سه شنبه 28 دی 1389 ساعت 12:16

گيلان خاك پاك دليران
من كسمايي يك گيلاني هستم و خاك پاك گيلان را ميپرستم و بر آن سجده مي آورم اين خاك ذرات بدن اجدادم است در همين هواي باراني , روزي هم مرا در بر ميگيرد

- arman_a6@yahoo.com


ميلاد محمدي
جمعه 24 دی 1389 ساعت 4:9

سلام به همه ي دوستان
واقعا ممنون از زحماتتون، خسته نباشيد.

- milad18@ymail.com


محسن تيموري
سه شنبه 30 آذر 1389 ساعت 14:53

چه زيبا گفت جبران خليل جبران :
ارزش انسان به داشته هايش نيست ، به چيزي است كه آرزوي بدست آوردنش را دارد .
مهدي جان جالب و دل چسب بود . متشكرم .

-


بهروز
سه شنبه 30 آذر 1389 ساعت 14:53

عزيزان سلام برشما ! ممنون از اطلاعات خوب ودوست داشتني در مورد ميزرا کوچک خان مبارز نستوه ودلير. پيروز وتندرست باشيد.

- ddl55@gmx.de


موسي مهدي زاده
شنبه 27 آذر 1389 ساعت 23:42

سلام بر ميرزاي جنگل و صحابه اش
ممنون از مطلب زيبا و قابل تامل
اولين و آخرين قيام دهقاني در ايران
گيلان و گيلاني سربلند باشيد

http://mzalireza.persianblog.ir/ -


عليرضا حسيني
یکشنبه 21 آذر 1389 ساعت 7:23

اطلاعات جامع بود. خيلي متشكر.

- barasari39@gmail.com


ابراهيم اميري نظري برسري
شنبه 20 آذر 1389 ساعت 8:16

درود بر اين ازاد مرد گيلاني

- nazari_ebrahim@yahoo.com


مژگان اميري
شنبه 20 آذر 1389 ساعت 8:16

با سلام ممنون از ارسال عکسهاتون خيلي جالب بود بعضي عکسها رو تازه ديدم

- mozhganamiri.mozhgan@gmail.com


منصوره خوشنام
شنبه 20 آذر 1389 ساعت 8:16

از اينکه باز مطالب زيبايت را برايم ميفرستي يک دنيا ممنون.

- mankhoshnam@gmail.com


امير ناصر خالقي
جمعه 19 آذر 1389 ساعت 23:15

سلام
مهدي جان واقعآ عکسهاي جالبي بود، تا حالا جايي نديده بودم.

-


حيدري
پنجشنبه 18 آذر 1389 ساعت 10:46

سردار آزادگي
يازدهم آذر، مصادف با هشتاد و نهمين سالروز شهادت ميرزا کوچک خان جنگلي مي باشد.

هر بار که از کنار ساختمان قديمي شهرداري رشت عبور مي کنم با ديدن مجسمه ي ميرزا که استوار به مانند کوه سوار بر اسب مي باشد نا خودآگاه شعر زير را با خود زمزمه مي کنم .

مي نويسم شعري را که در وصف سردار آزادگي ميرزا کوچک خان جنگلي سروده شده است گرچه ميدانم کمتر کسي است که اين شعر را نشنيده باشد ولي معناي ژرف آن و ساده بودن جملات بر دل مي نشيند و دليلي مي شود تا اين شعر با گردش روزگاران همچنان تازگي و سر زندگي خود را حفظ نمايد:

چقد جنگل خوسي ... ملت واسي ... خستا نبوستي

مي جان جانانا ... ترا گوما ميرزا کوچک خانا

خدا دانه که من ... نتانم خفتن ... از ترس دشمن

مي ديل آويزانا ... ترا گوما ميرزا کوچک خانا

چيره زودتر نائي - تند تر نائي - تنها بنائي

گيلان ويرانا ترا گوما ميرزا کوچک خانا

بيا اي روح و روان - تي ريش قربان - بهم نوانان

تي کاس چومانا ترا گوما ميرزا کوچک خانا

اما رشت جغلان - ايسيم تي فرمان - کنيم امه جان

(برگرفته از سايت سردار آزادگي)

-


صمد
دوشنبه 15 آذر 1389 ساعت 13:22

سلام
ممنون ازت مطالب و عسكهاي جالبي گذاشتي
اما قابل توجه ، با خبر شديم دانشگاه آزاد شهرستان رودبار طي ارسال پمفلت و پوستر قصد برگزاري همايش منطقه اي با عنوان توسعه پايدار شهرستان رودبار در تاريخ 7 اسفند 89 را دارد .در اين پمفلت آمده است ، بررسي توانمنديهاي شهرستان در راستاي اهداف توسعه پايدار بدون شك زماني تحقق خواهد يافت كه شناخت لازم از پتانسيلهاي موجود شهرستان صورت گيرد. اين همايش با شركت چند دانشگاه آزاد استان و شوراي شهر رودبار با محوريت : شناخت ظرفيتهاي شهرستان ، جايگاه و چشم انداز توسعه شهرستان در افق 1404 و.. برگزار مي شود . همچنين علاقه مندان مي توانند مقلات خود را نيز طبق تاريخ مقرر راسال نمايند. با تشكر

http://veistan.blogfa.com -


سام ايران باستان
جمعه 12 آذر 1389 ساعت 14:44

بعضي از عکس ها رو تا حالا نديده بودم./ ممنونم

- sadegh_mehr_20@yahoo.com


   ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :   (الزامی) 
پست الکترونیکی :   
وب سایت :   
متن نظر :   
    info@deilamestan.com   
  ديگر مطالب
روستاي آكوجان ، رودبار الموت ديلمي
بازارهاي محلي شمالي: سياهکل، دهه 60 خورشيدي
تصاويري از درياچه ي توريستي ويستان بره سر خورگام رودبار گيلان
روستاي كرمانج نشين سيبن خورگام رودبار گيلان
درختان گردو و سرماي بي موقع، بره سر خورگام رودبار زيتون
جنگجويان ديلمي
برداشت گل گاوزبان در رودبار الموت ديلمي
ابرهايي که پشت سد البرز مرتفع به دام افتاده اند، منطقه رودبار الموت
بهار درياچه ويستان بره سر خورگام رودبار زيتون
بسوي داماش، جاده چلوانسرا به داماش، منطقه خورگام رودبار زيتون
درياچه سد آيت الله بهجت(شهر بيجار) با نمايي از کوه زيباي درفک، منطقه بلوكات رودبار زيتون
وضعيت جاده جيرنده به داماش