»
شنبه 25 آذر 1396 شمسی
Friday 15 December 2017 GMT
جمعه 11 موردال ما 1591 دیلمی
  منوی اصلی
Skip Navigation Links
درباره ديلمستانExpand درباره ديلمستان
چند رسانه ايExpand چند رسانه اي
زبان Expand زبان
سايت بره سر
زيتون خبر
الموت من
در سياهكل
منجيل نيوز
لوشان
رودبار آنلاين
شكوفه هاي زيتون
شميران
البرز
سولقان
كن
رودسري ها
طالقان
اشكور
 
   شرح مطلب
 آزادي و آزادگي
محمد عبدالهی(مهرآیین) , شنبه 11 آبان 1387 ساعت 18:52


 واژه آزادی این اساسی ترین وبن مایه ترین نیاز بشر که انسانها برای رسیدن به آن جان می بازند اگرچه مقدس وگرانبهاترین عنصراست ولی اگر این آزادی با آزادگی توام نباشد یک چیز هجو وبی ارزشی خواهد بود .
    برخی اندیشمندان را عقیده براین است که آزادی آزادگی نمی آورد ولی آزادگی خود مّولد آزادی است واین دو "همسنگ ومساوی ویکی نیستند ومطلوب ترین آزادی آزادی توام با آزادگی است وبس  .وبرهمین اساس است که میگویند :
می توان آزاده بود وآزاد نبود مانند کسی که دربند است وی می تواند آزاده باشد وازتعلقات دنیوی آزونیاز " کینه " خشم " ترس ازمرگ " خرافه ها " آزاد باشد .
اما درمقابل کسی هم می تواند آزاد بوده وآزادانه هرجایی که میل کند رفته وهرچه دل تنگش میخواهد بگوید وهرکاری که دلش بخواهد انجام دهد " بخورد وبیاشامد " وحتی جانورگونه زندگی کند اما این شخص آزاد نیست وخود بادست خود بندهای سنگین به دست وپای جان خود بسته است وگرفتار دیوخشم "کینه توزی " گرفتاردیوگردن فراز آزونیاز " وگرفتار ترس ازانواع گوناگون آن " وبه اندازه ای این پارامترهایی که عرض شد بندهای کلان به دست وپای جانش واندیشه اش بسته است که خود به دست خودش " خود را زندانی کرده است اگرچه به ظاهر آزاد است !!!!
این خواسته وآرزوی همیشگی مااست که جان وخرد واندیشهء همه ما ازهر بندی بویژه بند " ترس " خرافات " کینه " خشم " شهوت " آزونیاز " مبّرا بوده وبوی خوش فرزانگی وآزادگی " همواره شامه مارا بنوازد وباید این را قبول کرده وباور بداریم که تازمانی که دست وپای جان ما دردام این بند های گران وکلان که اشاره آنها رفت بوده و اسیرباشیم ما هیچگاه به زندگی وزندگانیی که شایسته یک انسان حقیقی است دست نخواهیم یافت وچاره کار " گسستن این بندهای پیچیده شده برروان ما است و پس از گسستن این بندها است که به بزرگی ووالا منشی که شایسته یک انسان ایرانی است رسیده ویا خواهیم رسید واین موضوع اختیاری وشخصی است وصد البته ربطی به سیاست وحکومت ندارد وهرشخص می تواند تا اعلا علیین ارتقا ویا به اسفل السافلین تنزل پیداکند
واگر به شهنامه یعنی نامه فرهنگ ما ایرانیان سری بزنیم هرجا به واژگان: " آزاده " آزادگان " سروآزاده " آزاده خو " آزاده فکر " وامثال اینها برخوردکردیم بدانیم که منظور پدرفرهنگ ایران ازاین واژه ها ایرانیان یا مردان بزرگی ازتبار شاهنامه است
با آرزوی پایندگی وسرافرازی برای ملت نجیب وشریف کشور عزیزمان توجه شما عزیزان را به سروده ناقابل زیرجلب میکنم .
گرچه آزادی بُوَد مطلوب خلق این جهان
وزبرای وصل او مشتاق باشند مردمان
گر که با آزادگی توام نباشد هیچ نیست
فرق بسیار است بین این دو ازدید مِهان
یک نفرآزاده گر دربند باشد درعوض
اوبُوَد آزاد از آز ونیازات کلان
هم زخشم وکینه وترس وخرافات ودگر
وزپلشتی ها که باشند دون شان آدمان
درمقابل یک نفرآزاد بینی غالبا
جمله آزاد است درکاری که خواهد هرزمان
هرکجایی را که میلش خواهد او آنجا رود
یا که آزادی ورا باشد به فعل وگفتمان
یا بسان جانور هرگونه خواهد می زیَد
اینچنین موجود "دربند" است آزادش مخوان
اوبُوَد دربند دیوخشم وهم آز ونیاز
یا اسیر ترس ازنوعی که باشد درمیان
آنچنان جعل وخرافه گشته باجانش عجین
گشته بی چون وچرا تسلیم جزئیات آن
خود همه بند ورَسَن برپای جانش بسته است
کرده زندانی روانش خودشده زندانبان
هرکه دربند هوای نفس شد آزاد نیست
گرچه باشد عضوکشورهای آزاد جهان
گر به شهنامه ببینی واژه آزاده خو
سروآزاده" دگر "آزاده فکر "آزادگان
بوده است منظورایشان مردم ایرانزمین
یاکه مردان بزرگ ازتیره ایرانیان
گرچه آزادی عزیزاست وگرامی بهرما
(مهرآیین ) خواهد آن آزادگی را توامان

   نظرات

آنا لاري
شنبه 23 اردیبهشت 1391 ساعت 19:23

عالي

-


RASOL EBADI
سه شنبه 29 بهمن 1387 ساعت 8:11

خوب بود

-


تورنگ
دوشنبه 20 آبان 1387 ساعت 18:50

آه اگر آزادی سرودی می خواند
کوچک
همچون گلوگاه پرنده ای
هيچ کجا ديواری فرو ريخته برجای نمی ماند...
که هر ويرانه نشانی از غياب انسانی است
که حضور انسان
آبادی است

شاملو

http://chooman.blogfa.com -


گیلانک
پنجشنبه 16 آبان 1387 ساعت 1:27

سلام
قشنگ بود
استفاده کردم

http://gilanak.blogspot.com -


   ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :   (الزامی) 
پست الکترونیکی :   
وب سایت :   
متن نظر :   
    info@deilamestan.com   
  ديگر مطالب
قلعه تاريخي اسكول سر در منطقه ديلمي نشين رودبار الموت
معماري اورجن در مناطق كوهستاني ديلمي نشين
پاييز روستاي روح آباد رودبار الموت ديلمي
رجائي دشت ، رودبار الموت ديلمي
طبيعت بهاري درياچه ويستان بره سر خورگام و پيرامونش
گندمزارهاي اطراف شهر بره سر خورگام
بررسي اجمالي گويشهاي مردمان جنوب درياي كاسپين و جبال البرز (شميران)
روستاي مِرگ خفته در مه، رودبار الموت ديلمي
روستاهاي ديلمي نشين ورديج و واريش
روستاي مگس خاني خورگام
جاده ويار - سپارده در مسير قزوين - رحيم آباد گيلان
روستاي يَوِج ، رودبار الموت