»
سه شنبه 23 مهر 1398 شمسی
Tuesday 15 October 2019 GMT
سه شنبه 10 اريه ما 1593 دیلمی
  منوی اصلی
Skip Navigation Links
درباره ديلمستانExpand درباره ديلمستان
چند رسانه ايExpand چند رسانه اي
زبان Expand زبان
سايت بره سر
الموت من
در سياهكل
منجيل نيوز
لوشان
رودبار آنلاين
شكوفه هاي زيتون
شميران
البرز
سولقان
كن
رودسري ها
طالقان
اشكور
نواي رودبار
 
   شرح مطلب
 بهار از چشم پنجره
اسماعيل غروي منجيلي , یکشنبه 2 تیر 1398 ساعت 9:13

زيتون ز نسيمي به ترنم


واندام بلند بيد رقصان


ازپنجره شوق هردوپيداست


وان شال پريش موي فتان


 افکار درخت بيد  انگار


تحريک نسيم کرده افسون


چون دست نوازشش رودگه


باشرم بقصد زلف زيتون


 اينگوشه رديف خشک زيتون


يادآور مرگ باغبانست


هرساقه که زه بزير پايش


دهقان نکشد به گه چنانست


 چون نعش بپاي خفته در خاک


تک ساقه ي خشک شسته جاني


از پشت صفوف شاخه هاکج


استاده نظاره گر  نهاني


 پر عشوه تکان دهد تنش را


باساز نسيم تازه انجير


پس شانه زند به پنجه ي برگ


گيسوي در آغوش، رزپير


 از پنجره بوسه مي فرستد


باپيک نسيم اسير گلدان


زنداني محبس سفالين


گل نام فسرده فام کم جان


 از دور درخت توت شيرين


حاتم صفتانه، سارخواند


برخوان سپيدو سبزه ي خود


مهمان به سر نهار  خواند


 بنشسته چو تاجي به سرکاج


بلبل بدوصد ترانه ي شاد


جفتش بگله ز لانه در سرو


با چهچهه ميکند چه بيداد


 بنشسته به شاخه ي چناري


شاهين مردد  شکاري


از بيم خطر خزيده خرگوش


در چتر گون به سايه زاري


 شاهين بهواي صيد خرگوش


دوربين کشد ازدرخت بردشت


برپرده ي ذهن خسته خرگوش


زد نقش هزار راه برگشت


 مردي بميان برکه ي سبز


بنشسته به تايري پراز باد


پاروي کفش کند پياپي


امواج چنان دايره ايجاد


يکدست ميان آب و دستي


با تور پره چه مي ستيزد


مصلوبي دار تور، ماهي


از چاله به چاه مي گريزد


با فکر شکار آبدزدک


در ساحل رود مرغ طوفان


منقار کشيده زير پايش


با بال سپيد رقص رقصان

   نظرات   ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :   (الزامی) 
پست الکترونیکی :   
وب سایت :   
متن نظر :   
    info@deilamestan.com   
  ديگر مطالب
خورگام، حرکت در جاده هاي نامناسب و خطرناک
طبيعت زيباي سيبن خورگام رودبار زيتون و دورنمايي از کوه درفک
خودنمايي كوه درفك در ييلاق سلانسر
دلبرانه هاي پاييزي كوهستان ديلم
درياچه ي ويستان، بره سر رودبار گيلان
اربو (آمرود)، ميوه وحشي، خودرو و خوشمزه ي كوهستان ديلم
درياچه ويستان (وي يستان)، بره سر خورگام گيلان
جاده روستاي ديلمي نشين نوجان، بخش آسارا، شهرستان کرج، استان البر
نشا برنج، رستم آباد رودبار زيتون
بهار دوم در كوهستان ديلم
برخاستن خاک بستر سد سپيدرود در اثر بادهاي پاييزي، شهرستان رودبار زيتون
ديلميان استان قيصريه تركيه در حال كار در مزرعه