»
چهارشنبه 2 مرداد 1398 شمسی
Wednesday 24 July 2019 GMT
چهارشنبه 17 اسفندار ما 1592 دیلمی
  منوی اصلی
Skip Navigation Links
درباره ديلمستانExpand درباره ديلمستان
چند رسانه ايExpand چند رسانه اي
زبان Expand زبان
سايت بره سر
الموت من
در سياهكل
منجيل نيوز
لوشان
رودبار آنلاين
شكوفه هاي زيتون
شميران
البرز
سولقان
كن
رودسري ها
طالقان
اشكور
نواي رودبار
 
   شرح مطلب
 سُمامُوس
محمد قلي صدر اشکوري , پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 8:22

سُمامُوس


اي شکوهِ شعله ي احساس ها


سُکر هستي بخشِ عطرِ ياس ها


"اي  زگند  مزارها  پر بارتر"


ز آبشارِ  سُرتَله سر شارتر


اي ترا شايسته گلبانگِ درود


از تو جوشان شطِ تندِ کاکرود


اي چوخون دررگ،هميشه درگذر


وامدارات جلگهء سبزِ خزر


اي که در هر بامداد و شامگاه


چهره مي شويي به آبِ مهر و ماه


اي که از روزِ نخستِ باستان


با "کيانان"بوده اي همداستان


مانده اي از باستان تا اين زمان


همچنان مغرور و سر بر آسمان


نامِ با فرّت سماموسِ براز


اِشکور را پردهء ناموس و راز


با دو چشمِ مثلِ چشمِ آسمان


از کرانه تا کران، رنگين کمان


بال در بالِ  حريرينِ پري


بالِ فکرم تا کجاها ميبري؟


مي بري ام نرم و راحت اي شفيق


تا  نهانِ  امنِ  اين  بومِ  عتيق


تا در آنجا فارغ از غوغاي باد


خاطراتِ کهنه را آرم  به  ياد


شعر سماموس از مرحوم محمد قلي صدر اشکوري شاعر پر آوازه ي اشکوري


روحش شاد

   نظرات   ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :   (الزامی) 
پست الکترونیکی :   
وب سایت :   
متن نظر :   
    info@deilamestan.com   
  ديگر مطالب
نقش برخي مديران در زمين خواري لاهيجان
تصاويري از روستاي ديلمي نشين نوجان، استان البرز
رودبار، نجات زيتون، نجات زندگي
جشنواره ملي گلدهي سوسن‌چلچراغ در داماش
بسوي سرزمين گيل و ديلم و تالش، 140 سال پيش
طبيعت منطقه ديلمي نشين طالقان
آسيب به طبيعت درياچه ويستان بره سر
بهار از چشم پنجره
طبيعت شهر بره سر مركز بخش خورگام رودبار زيتون و دامنه هاي پيرامونش
درياي ديلم يا ديلمستان ، نامي كهن براي خزر
درياچه توريستي ويستان (وي يستان)، بره سر خورگام رودبار گيلان
طبيعت بهاري روستاي نوده خورگام رودبار زيتون